تبلیغات
کمک یار تو در... - نمونه سوالات علوم سال سوم راهنمایی
 
کمک یار تو در...
دروس و فعالیت های راهنمایی
 
 
نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله اول (مدرسه) شماره 1 سال سوم

      

 

1- علت متلاش نشدن هسته اتمها چیست؟

الف: وجود پروتون ها در هسته

ب: كوچك بودن هسته

ج: جاذبه پروتون ها

د: وجود نوترون ها در هسته

 

2- كدام یك از تركیب های زیر یك پلی مر است؟

الف: اتانول

ب: اتیلن گلیلون

ج:  آمونیاك

د: تفلون

 

3- تركیب های یونی در حالت محلول در آب به علت............ الكترولیت هستند.

الف: آزادی حركت الكترون ها

ب: آزادی حركت یون ها

ج: جداشدن پروتون ها

د: مایع بودن آب

 

4- در مادهAا  5= PH و در مادهBا  8= PH است ماده A یك...... و ماده B یك ...... است.

الف: اسید ضعیف- باز ضعیف

ب: اسید قوی- باز قوی

ج: اسید قوی- باز ضعیف

د: اسید ضعیف- باز قوی

 

5-  كدام دانشمند ذره خنثی اتم را كشف كرد؟

الف: تامسون

ب: رادرفورد

ج: چادویك

د: نیلزبور

 

6- اتم های A و B دارای عدد جرمی یكسان هستند ولی عدد اتمی A یك واحد بیش از B است. در این صورت این دو....

الف: ایزوتوپ هایی از یك عنصرند

ب: تعداد نوترون مساوی دارند

ج: دارای تعداد الكترون های متفاوتند

د: دارای مجموع پورتون ها و نوترونهای متفاوتی هستند

 

7- شكل و حجم كدام ماده ثابت نیست؟

الف: جیوه


ب: تنگستن

ج: هلیم

د: شیر

 

8- قطع كردن دم موش ها توسط ویسمن اثبات می كند: كه

الف: صفات اكتسابی ارثی نمی شوند

ب: استعمال و عدم استعمال اندام ها عام بروز تغییر می باشند

ج: صفات اكتسابی ارثی هستند

د:  صفات ارثی اكتسابی هستند.

 

9- اگر در یك مزرعه پر از یك نوع گیاه، نمونه هایی قد بلندتر از بقیه یافت شوند كه نسل های بعدی نیز گیاهان قد بلندی را پدید آورند. این پدیده را............ گویند.

الف: انتخاب طبیعی

ب: انتخاب مصنوعی

ج: جهش

د: تغییر گونه

 

10- كدام جفت عنصر زیر نسبت به هم ایزوتوپ هستند؟

                                                   

          الف:                       ب:                         ج:                             د:

 

11- خواص شیمیایی كدام عنصر با بقه متفاوت است؟

                                                                           

       الف:                        ب:                           ج:                      د:             

 

12- مجموع الكترون های یك اتم خنثی، بعد از دریافت 12 الكترون به 20 عدد رسیده است. عدد اتمی آن چند است.

الف: 18

ب: 20

ج: 22

د: 24

 

13- معرف فنول فتالین در محلول قرص آسپرین و در محلول جوش شیرین به ترتیب چه رنگی ایجاد می كند؟

الف: ارغوانی، بی رنگ


ب: بی رنگ، بی رنگ

ج: ارغوانی، ارغوانی

د: بی رنگ، ارغوانی

 

14- آمونیت ها در كدام بخش زمین شناسی فراوان بوده اند؟

الف: سنوزوئیك


ب: مزوزوئیك

ج: اواخر پالئوزوئیك

د: اوائل پالئوزوئیك

 

15- كدام یك از تركیبات زیر یك تركیب یونی نیست؟

الف: الكل

ب: آب لیمو

ج: نمك خوراكی

د: سركهدرباره وبلاگ


در این وبلاگ موضوعات درسی مورد بحث قرار میگیرد .

مدیر وبلاگ : Arm ramzani.m
سوال درسی
به چه اعدادی گویا می گویند؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

Pichak go Up

Pichak go Up
بیلیارد آنلاین 2 نفری بازی