تبلیغات
کمک یار تو در... - نمونه سوالات زبان سال اول راهنمایی
 
کمک یار تو در...
دروس و فعالیت های راهنمایی
 
 

نمونه سئوال المپیاد سال اول راهنمائی

 A: VOCABULARY &  STRUCTURE 

- choose the correct answer.(جواب درست را انتخاب کنید)                                                

1.A: Am I a student?   B: Yes, ……………..

a) I am                  b)he is                   c)you are               d)she is

2……………is a boy.

a)Miss Irani            b)Ahmad               c)Mrs Taban                             d)Mina

3 …………… a nurse?

a) Are they             b)Are we               c)Are Ali and Reza    d)Is she

4.A: Are Mina and Maryam students?

   B: No, ………………

a)they aren't           b)we aren't            c)they are              d)we are

5.A: ……………are you?

  B: I'm fine , thank you.

a)What                  b) We                   c)How                   d)They

6.This is ………….egg.

a)two                     b)an                      c)a                        d)four

7.A: Is this a dog?

  B: Yes, ……………..

a)this is                 b)it isn't                 c)this isn't              d)it is

8.A: Are those chairs?

   B: No, ……………….

a)they aren't           b)they are              c)those aren't         d)those are

9.They are ………………….

a)shirt                     b)coats                  c)glass                  d)bus

10………….Parisa a dress?

a)Is                        b)Have                  c)Are                    d)Has

11. Mr and Mrs Kamali ………….a house.

a) are                     b)have                   c)has                     d)is

12.Have ……………a computer?

a)those girls           b)that boy             c)this girl               d)Mina 

13.A: Have we a table?

    B: No, ……………..

a)we have              b)you have            c)you haven't         d)we haven't

14.This student ……………a notebook.

a)is                        b)hasn't                 c)haven't               d)are

-Which word is odd

                   کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید                                                   

15.a)school                b)cup                    c)plate                   d)glass

16.a)radio                   b)computer           c)notebook            d)orange

17.a)classroom           b)box                    c)house                 d)mosque

18.a)teacher                b)nurse                  c)boy                    d)dentist

B : PRONUNCIATION :

- کلمه ناهماهنگ از نظر تلفظ را انتخاب کنید.

19. Which word is pronounced differently from the others?

a) bus                    b) student              c) umbrella            d) cup

20. Which word is pronounced differently from the others?

a) arm         b) scarf                 d) map                  d) car

منبع:سایت کتاب های خط سفیددرباره وبلاگ


در این وبلاگ موضوعات درسی مورد بحث قرار میگیرد .

مدیر وبلاگ : Arm ramzani.m
سوال درسی
به چه اعدادی گویا می گویند؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

Pichak go Up

Pichak go Up
بیلیارد آنلاین 2 نفری بازی